Regulamin

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej SelfPublishing.net.pl oraz na wszystkich jej podstronach, a także dostępne na nich funkcje nazywamy Serwisem.
 2. Osobę, która pobiera, czyta i rozpowszechnia dalej e-booki dostępne do pobrania w Serwisie nazywamy Czytelnikiem.
 3. Osobę, która udostępnia e-booki w Serwisie nazywamy Udostępniającym.
 4. Celem istnienia serwisu jest bezpłatne udostępnianie interesujących książek w wersji elektronicznej (e-booków) a także umożliwienie Czytelnikom przekazywanie dowolnych, dobrowolnych darowizn ich autorom lub innym osobom, które udostępniają te książki w Serwisie.
 5. Osobę, która jest właścicielem Serwisu a także na bieżąco go obsługuje nazywamy Administratorem.
 6. Administratorem Serwisu jest Jacek Chołoniewski (zamieszkały: ul. Górskiego 3 / 26A, 00-033 Warszawa).
 7. Adres e-mail Administratora Serwisu, to: admin@SelfPublishing.net.pl.
 8. Serwis mogą też obsługiwać osoby upoważnione do tego przez Administratora.
 9. Czytelnik ma prawo do bezpłatnego pobierania, czytania i udostępniania innym osobom pobranych w Serwisie e-booków. Oprócz tego, wszelkie inne prawa do tych e-booków są zastrzeżone. W szczególności Czytelnikowi nie wolno publikować pobranych z Serwisu e-booków jako książek papierowych lub dźwiękowych (audiobooków), publikować ich elektronicznie w zmienionej formie lub bez podania autora, a także w jakikolwiek sposób zmieniać pobranych z Serwisu plików z e-bookami (w tym usuwać lub dopisywać cokolwiek) w tym także zmieniać ich nazw.
 10. Autorzy udostępnianych w Serwisie e-booków zachowują do nich pełne, niemajątkowe prawa autorskie.
 11. Czytelnik może przekazać Udostępniającemu dobrowolną darowiznę w dowolnej wysokości na podane przez niego konto bankowe lub przez PayPal. Jeśli przekaże tę darowiznę przez PayPal, to 80% przekazywanej przez niego kwoty trafi na konto Udostępniającego a pozostałe 20% na konto Serwisu. System PayPal pobierze od tych wpłat prowizje, zgodnie z zasadami jakie w nim obowiązują.
 12. Udostępniający może, jeśli zechce, dobrowolnie przekazać część otrzymywanych przelewem darowizn od Czytelników (które w całości trafiają na jego konto bankowe) na konto Serwisu. Sugerowana wielkość tej części, to 20%. Sugerowana częstotliwość tego przekazywania: raz na kwartał.
 13. Czytelnik może dokonać oceny pobranego e-booka. Każda taka ocena będzie przez Serwis automatycznie uwzględniana w publikowanych przez Serwis statystykach dotyczących danego e-booka.
 14. Czytelnik może też napisać i przedłożyć do publikacji w Serwisie opinię (recenzję) pobranego e-booka. Opinia ta ukaże się w serwisie po zatwierdzeniu jej przez Administratora.
 15. W Serwisie Udostępniający może udostępniać e-booki w formacie PDF i EPUB. Serwis automatycznie generuje (i udostępnia) format MOBI na podstawie dostarczonego przez Udostępniającego e-booka w formacie EPUB.
 16. Serwis zapewnia Udostępniającemu anonimowość, gdyż wszelkie dane jakie Udostępniający podaje Serwisowi (oprócz tzw. Pseudonimu) są znane jedynie administratorowi Serwisu. Publicznie dostępny w Serwisie jest jedynie Pseudonim Udostępniającego.
 17. Pseudonim może być imieniem i nazwiskiem Udostępniającego, ale nie musi.
 18. Udostępniającym dany e-book (utwór) w Serwisie może być wyłącznie osoba, która ma do tego prawo, czyli spełnia któryś z następujących warunków: (i) jest autorem tego e-booka (utworu) i posiada prawa majątkowe do niego, (ii) jest spadkobiercą autora tego e-booka (utworu) i z tego tytułu posiada prawa majątkowe do niego, (iii) posiada licencję na bezpłatne rozpowszechnianie w formie elektronicznej tego e-booka, (iv) e-book znajduje się w domenie publicznej a osoba ta chce go udostępnić w Serwisie.
 19. Na początku każdego, dostarczonego przez Udostępniającego e-booka Serwis automatycznie dołącza informację o tym, że e-book ten jest pobrany z serwisu SelfPublishing.net.pl, i że Czytelnik może wpłacić na rzecz udostępniającego lub serwisu dobrowolną darowiznę. Każdej z wymienionych powyżej informacji towarzyszy hyperlink, który przekierowuje Czytelnika na odpowiednią stronę www Serwisu. Czytelnikowi nie wolno usuwać tych dołączonych do e-booka informacji.
 20. Udostępniający może zrezygnować z otrzymywania darowizn od Czytelników, co odpowiednio zaznacza przy rejestracji w Serwisie. Dyspozycję tę może w każdej chwili zmienić.
 21. Jeśli Udostępniający zdecyduje, że chce otrzymywać od Czytelników dobrowolne darowizny wprost na swoje konto bankowe, to serwis ujawni numer jego konta bankowego
 22. Jeśli Udostępniający zdecyduje, że chce otrzymywać od Czytelników dobrowolne darowizny przez system PayPal, to system ten ujawni wpłacającemu pieniądze przez ten system pewne informacje o Udostępniającym (zgodnie z zasadami, jakie stosuje system PayPal).
 23. Każdy e-book przedłożony Serwisowi do publikacji musi być zatwierdzony przez Administratora, aby został opublikowany w Serwisie.
 24. Jeśli Administrator uzna, że przedłożony Serwisowi przez Udostępniającego e-book nie może być opublikowany w Serwisie, to przekaże Udostępniającemu informację o tego przyczynach. Informacja ta będzie przekazana Udostępniającemu na podany przez niego adres e-mail (a także na rezerwowe adresy e-mail, o ile Udostępniający je poda).
 25. Powody do odmowy opublikowania e-booka w Serwisie mogą być następujące: (i) wady techniczne przesłanych plików, (ii) treść e-booka sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, (iii) słaba jakość tekstu stanowiącego treść e-booka, (iv) wadliwa treść opisu e-booka, (v) wszelkie inne przyczyny, które Administrator uzna za istotne.
 26. Jeśli Udostępniający ma wątpliwości co do tego, czy Serwis zechce w przyszłości opublikować dany e-book, to może zwrócić się do Administratora z odpowiednim, wcześniejszym zapytaniem przez e-mail.
 27. Administrator będzie dążyć do tego, aby Serwis działał prawidłowo i bez przerwy. Jednak nie gwarantuje, że zawsze tak będzie.
 28. Udostępniający jest zobowiązany do podania Serwisowi informacji, które są zgodne z prawdą oraz do zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 29. W Serwisie jest dostępna funkcja zapisania się na newsletter przez podanie swojego adresu e-mail, na który Serwis wysyła co pewien czas informacje dotyczące działalności Serwisu. Każdy, kto zapisze się na ten newsletter może w dowolnej chwili zrezygnować z jego otrzymywania przez użycie odpowiedniej funkcji dostępnej w Serwisie lub przez wysłanie e-maila na adres Administratora.
 30. Serwis nie jest podmiotem, który udostępnia e-booki. Serwis umożliwia jedynie ich udostępnianie przez Udostępniających. Serwis nie bierze odpowiedzialności za ewentualne, sprzeczne z prawem czy dobrymi obyczajami działania Udostępniających.
 31. Wszelkie dane, jakie przekazują Serwisowi Czytelnicy i Udostępniający, i które są przez niego przechowywane, są chronione przez Serwis zgodnie z przepisami prawa.