Westerplatte po wojnie. Krajobraz po bitwie 1939-2009
Mariusz Wójtowicz Podhorski i Piotr Szalaty
Kategorie: Dla młodzieży. Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. Historia. Literatura faktu, reportaż. Wojsko, militaria.
Rok wydania lub ukończenia: 2009 | E-book dostępny u nas od: 2019-05-15
Średnia ocena: 0 | Liczba ocen: 0
Liczba pobrań: 4
E-book jest fragmentem książki „Westerplatte 1939. Prawdziwa historia”
M. Wójtowicza-Podhorskiego, jedynej jak dotąd monografii walk o Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte.
We fragmencie tym została przedstawiona historia Westerplatte po 7 września 1939 roku do roku 2009 ze szczególnym uwzględnieniem działalności kierowanego przez Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego 'Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte'.

W 2002 r. powstało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte by rozpocząć intensywne prace zmierzające do zmiany wizerunku Westerplatte i przywrócenia mu należnego wyglądu i miejsca wśród polskich symboli. Stowarzyszenie wyszukuje zabytki i pamiątki związane z Westerplatte, dokumentację techniczną nieistniejących już budynków WST, archiwalne zdjęcia, filmy, relacje oraz inne archiwalia. Kolejne akcje SRHWST poszły w kierunku zwrócenia uwagi na dewastację i zaniedbania wśród zabytkowej substancji półwyspu. Udało się nam zainteresować problemem lokalne i ogólnopolskie media, które opisały karygodny wygląd miejsc, w których bohatersko walczył polski żołnierz.
Stowarzyszenie, jako pierwsze, już w 2003 r. rozpoczęło prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zgodnie z marzeniem Westerplatczyków, ukazałby Westerplatte jako pole bitwy, a nie zapuszczony, brudny miejski park.
Stowarzyszenie, także jako pierwsze, zainicjowało już w 2004 r. ideę powołania nowoczesnego Muzeum Westerplatte, dla którego wzorem byłoby Muzeum Powstania Warszawskiego. Stowarzyszenie stara się także ożywić, mimo stawianych trudności, to ważne dla każdego Polaka miejsce, nie szczędząc przy tym sił i środków, by przypominać tamte ważne dla Polski dni, kiedy "Westerplatte broniło się nadal".

 

[Ten e-book udostępnił jego autor]

Recenzje