Emisja pieniądza. Alternatywne systemy monetarne. Raport KPMG
Frosti Sigurjónsson / tłum. Krzysztof Lewandowski
Kategorie: Biznes, ekonomia, marketing.
Rok wydania lub ukończenia: 2016 | E-book dostępny u nas od: 2018-11-29
Średnia ocena: 5 | Liczba ocen: 1
Liczba pobrań: 19
Obecny system monetarny panujący w większości krajów świata (a także w Polsce) jest wadliwy gdyż daje bankom zupełnie nieuzasadnioną władzę nad społeczeństwem, gospodarką, państwem oraz niezasłużone zyski. Co więcej, system ten jest podatny na niestabilności, kryzysy. Ostatni taki kryzys, który miał miejsce w 2008 roku, wywołał dyskusję na temat reformy obecnego, w istocie niewolniczego systemu, powodującego permanentne zadłużenie wszystkich. Ważnym głosem w tej dyskusji jest niniejszy raport firmy KPMG.

W panującym obecnie we wszystkich krajach świata systemie monetarnym (pieniężnym) pieniądze, których potrzeba coraz więcej z powodu wzrostu gospodarczego, ludnościowego i inflacji, nie są kreowane przez państwo (bank centralny) ale przez banki komercyjne poprzez udzielanie kredytów. Gdy bank komercyjny udziela komuś kredytu, to kreuje w tym momencie zupełnie nowe pieniądze, dosłownie z niczego. Wbrew temu co się powszechnie sądzi, banki nie są pośrednikiem pomiędzy osobami, które ulokowały w nich swoje pieniądze a tymi, które chcą pieniądze pożyczyć.

Raport KPMG przedstawia ideę tak zwanego Pieniądza Suwerennego, czyli takiego, który jest kreowany i kontrolowany przez państwo (bank centralny), a nie przez banki komercyjne. Wprowadzenie Pieniądza Suwerennego miało by szereg pozytywnych konsekwencji: zmniejszyłoby radykalnie zadłużenie, ludzi, firm i państwa; dało możliwość obniżenia podatków; sprawiło, że system finansowy stałby się odporny na kryzysy; umożliwiłoby szybszy wzrost gospodarczy.

 

[Ten e-book udostępnił posiadacz licencji na jego publikację elektroniczną]

Recenzje
Jeśli ktoś się interesuje ekonomią, to koniecznie powinien przeczytać
( 2018-11-29 14:20:35 )
Autor: antydaktyl