Imbryk poetycki
Ryszard Gębuś
Kategorie: Wiersze, poezja.
Rok wydania lub ukończenia: 2018 | E-book dostępny u nas od: 2018-10-11
Średnia ocena: 5 | Liczba ocen: 1
Liczba pobrań: 20
Zbiór „Imbryk poetycki” zawiera 630 wyodrębnionych fraszek, niekiedy trochę zmienionych, umieszczanych w czasopismach oraz opublikowanych w kilku osobnych tomikach; także nowych. Zostały one ułożone bez zbytecznej systematyczności w następujących grupach:
- Fraszki w sferze potencji intelektu
- Fraszki w sferze interesów i socjologii
- Fraszki w sferze zainteresowań politologii oraz religioznawstwa
- Fraszki w sferze miłości oraz ułomności uczuć
- Fraszki różne
- Fraszki: C’est la vie
Już sam powyższy podział wskazuje , że istotnym zamiarem oraz posługą dla Czytelnika jest swobodny wybór oraz swobodna kolejność zaznajamiania się z tekstami. Układ ten uwzględnia różnorakie gusta oraz preferencje czytelnicze, a jednocześnie dowodzi lub przynajmniej wskazuje na faworyzowanie zdroworozsądkowego i swoistego spojrzenia na szereg kontrowersyjnych tematów świat, często odmiennego od przeważającego w twórczości literackiej.
Treści fraszek o takich ambicjach prowokują do porzucenia intelektualnego wygodnictwa; pozwala to na przecieranie nowych ścieżek rozumowania oraz pogłębione widzenie wielu obecnych w kulturze wątków. W tym światopoglądowych. W świetle tych tekstów uważny czytelnik może dokonać spostrzeżeń nieoczywistych oczywistości. A więc prawd zafałszowanych przez złudzenia. A zwłaszcza przez niejasne i wieloznaczne znajdujące sie na rynku pojęcia oraz preferowane na nim „obowiązujące sądy”.
W sposób twórczy i nowatorski niczym nitscheański myśliciel autor „bierze rzeczy prościej” niż są. Idzie tym samym tropem swoich wielkich literackich preceptorów z przeszłości. Zadaniem i marzeniem autorów fraszek, aforyzmów i „złotych myśli” było bowiem od zawsze w miarę proste i przystępne ukazywanie nowych możliwości przeżywania świata, przezwyciężanie i oddalanie filisterskich w wielu obszarach narracji. Zatem fraszki niniejszego zbioru nieraz demaskują niezwyczajne aspekty rzeczywistości, nieraz zakrytych przed pospolitymi umysłami szarych zjadaczy chleba, jak to się zwykło mówić.
A może nawet i dla nich znanych, ale jakby przymglonych, niejasnych i niezbyt oczywistych, bo jeszcze nie wyrażonych w sposób wystarczająco trafny, krytyczny, a zarazem wzbudzający zainteresowanie oraz chęć osobistego do przekazu stosunku. Zatem dużą część fraszek można by opatrzyć parafrazą słynnego cytatu: „Bawić i uczyć - to fraszki zadanie”. Z tego punktu widzenia czytelnik będzie usatysfakcjonowany i raczej nie zawiedzie się. Wiele bowiem tekstów, żeby użyć sformułowania niezapomnianego Stanisława Jerzego Leca,
„wytacza proces myślenia” każdemu z osobna czytelnikowi. Natomiast bodaj tradycyjny charakter posiadają fraszki „w sferze miłości i ułomności uczuć” - ale ukazują one świeże spojrzenie na wymienione w tytule uczucia.
Autor jawi się tu jako piewca nieskrępowanej radości życia, sygnalizowanej nieraz już samym sugestywnym tytułem (Kochane panie, Wynik lektury, Na ascezę, Krótki obrazek erotyczny, Ksiądz mógłbym Zadanie dla młodych oraz inne). Można by rzec - dla każdego cos ciekawego, zwłaszcza dla pragnącego spostrzec rzeczy w niecodziennej perspektywie, zobaczyć rzeczy po odrzuceniu umysłowej katarakty, czy po prostu spędzić wolny czas przy zaskakująco innowacyjnej, a przy tym sympatycznej, zabawnej lekturze, stworzonej z wielką życzliwością dla czytelnika.
Ponadto: mieszanka intelektualnej igraszki i ciętego pióra satyryka nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Wiele tekstów cechuje ponadto wszechstronnie humorystyczne ustosunkowanie się do zjawisk otaczającego świata, w którym
Funkcjonuje niejedno nadal społeczne tabu. A one zazwyczaj nie podobają się nie tylko autorom, ale i przeważającej ilości ludzi, którzy nie wzięli rozbratu z czytelnictwem. Przeto i autor odważył się nieraz na pokonywanie tabu, które jeszcze tu i ówdzie funkcjonuje jako nie do przekroczenia.

 

[Ten e-book udostępnił jego autor]

Recenzje