SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii
Sławomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk
Kategorie: Biografie, życiorysy. Historia. Polityka.
Rok wydania lub ukończenia: 2008 | E-book dostępny u nas od: 2016-11-26
Średnia ocena: 3.95 | Liczba ocen: 19
Liczba pobrań: 215
Prezentowana książka dotyka jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów w najnowszej historii Polski - relacji między Lechem Wałęsą i komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa. Autorzy, wykorzystując wszystkie dostępne źródła, podjęli próbę wyjaśnienia sprawy tajnego współpracownika "Bolka", także losów dokumentów SB dotyczących jego osoby.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Zybertowicza (profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika):

Ta książka nie jest aktem oskarżenia młodego robotnika, który ongiś zdradził swoich kolegów i do dziś nie potrafi „stanąć w prawdzie”. Ta książka w istocie jest aktem oskarżenia zakłamanych elit III RP, które – tworząc system odmowy wiedzy – przez lata nie pozwoliły Nobliście wyzwolić się z pułapek postkomunizmu.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Chojnowskiego (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego):

Moja generalna ocena książki jest bardzo pozytywna. Autorzy włożyli w jej przygotowanie mnóstwo wysiłku i pasji, co zaowocowało dobrymi rezultatami. Na szczególną uwagę zasługują następujące zalety pracy: wnikliwe przeprowadzenie poszukiwań źródłowych, a jest to zabieg dzisiaj czasem lekceważony przez niektórych historyków. [?] Kwerenda źródłowa to dopiero pierwszy etap działań historyka. Autorzy wykonali wszakże w sposób udany kolejne zadanie, to znaczy przeprowadzili krytyczny rozbiór materiału źródłowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka K. Kamińskiego (Instytut Historii PAN):

Wstrząsnęło mną uzasadnienie Sądu Apelacyjnego z 11 sierpnia 2000 r. w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy, doskonale zresztą przeanalizowane w rozdziale siedemnastym. Owo uzasadnienie może egzemplifikować rozziew pomiędzy wirtualną rzeczywistością kreowaną ze względu na bieżącą politykę, a rzeczywistością, której ujawnienie jest wręcz obowiązkiem historyka.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Nowaka (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego):

Autorzy wykonali ogromną pracę badawczą, zbierając i konfrontując tysiące źródeł rozmaitej proweniencji – nie tylko z materiałów operacyjnych SB (za niezwykle cenne uważam na przykład wprowadzenie do analiz fragmentów zapisów stenograficznych ze spotkań Lecha Wałęsy z załogami zakładów regionalnych struktur MKZ jesienią 1980 r.). To przede wszystkim nadaje ich studium ciężar gatunkowy odpowiedni do rangi sprawy, którą badają.

O AUTORACH

Sławomir Cenckiewicz (ur. 1971 r.) – historyk, autor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i źródłowych. Opublikował m.in. Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004 (II nagroda w Konkursie Literackim im. Józefa Mackiewicza w 2005 r. i wyróżnienie w Konkursie Literackim im. Brutusa w 2005 r.) oraz Tadeusz Katelbach (1897–1977). Biografia polityczna, Warszawa 2005 (Nagroda im. Jerzego Łojka w 2006 r.).

Piotr Gontarczyk (ur. 1970 r.) – politolog, autor wielu artykułów, recenzji i polemik. Opublikował m.in. Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003 (Nagroda im. Jerzego Łojka w 2004 r.) oraz Tajny współpracownik „Święty”. Dokumenty archiwalne sprawy Mariana Jurczyka, Warszawa 2005, współautor opracowania źródłowego Marzec 1968 w dokumentach MSW, Warszawa 2008.

 

[Ten e-book znajduje się w domenie publicznej]

Recenzje
Lektura OBOWIĄZKOWA
( 2017-01-04 20:28:53 )
Niestety cała prawda!
( 2016-12-07 08:06:25 )
Autor: Targeon
bardzo dobra i merytoryczna praca.
( 2016-10-13 17:08:03 )
Autor: letawi
moze nie opisuje w 100% tematu, ale dobrze udokumentowana im logiczna - jak na razir
ok
( 2016-08-29 10:17:43 )
nareszcie prawda
( 2016-08-23 22:45:56 )
Autor: PiotrK
rzetelny warsztat naukowy, w pełni wykorzystane dostępne źródła archiwalne, świetnie się czyta
( 2016-08-22 21:50:44 )
Autor: Małgorzata Joanna
Sporo interesujących danych, których nie znałem
( 2016-08-16 20:49:46 )
Autor: antydaktyl
Ważne, że wyraźnie oddzielono fakty od ich interpretacji - którą każdy może sobie sam stworzyć. Dobra robota. I podziwu godna, bo Autorzy włożyli ogromną pracę.
napisana na polityczne zamówienie
( 2016-08-16 10:56:48 )
Autor: Tadeusz M.