Konstytucja USA - wersja dwujęzyczna
James Madison
Kategorie: Historia. Polityka. Prawo.
Rok wydania lub ukończenia: Przed rokiem 1900 | E-book dostępny u nas od: 2016-11-12
Średnia ocena: 4.5 | Liczba ocen: 50
Liczba pobrań: 226
Przeczytaj jeden z najważniejszych tekstów jakie kiedykolwiek napisano. Dokument, który zmienił oblicze świata, i który stanowi fundament współczesnej demokracji. Jest on zaskakująco krótki a mimo to stanowi podstawę systemu prawnego i ustroju politycznego Stanów Zjednoczonych – największego światowego mocarstwa. Niezmiennie od ponad 200 lat. Nasz ebook zawiera zarówno nowe, zrewidowane tłumaczenie na język polski jak i angielski oryginał.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi najwyższe prawo obowiązujące w tym kraju – jest podstawą jego systemu prawnego i ustroju politycznego. Konstytucja ta ustanowiła przekształcenie Stanów Zjednoczonych z konfederacji państw (stanów) w jedno państwo, którego ustrój został oparty na zasadach: federalizmu (autonomia stanów w ramach federacji), trójpodziału władz akcentującego ich separację (przy zastosowaniu systemu wzajemnej kontroli i zachowania równowagi), demokratyczne formy rządu i respektowania praw jednostki przez państwo.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych została uchwalona 17 września 1787 (weszła w życie 4 marca 1789) jako dokument składający się z preambuły (wstęp określający cel jakiemu ma służyć dany akt prawny) oraz 7 artykułów. Warto podkreślić, że ówczesne Stany Zjednoczone składały się jedynie z 13 stanów a ich obszar był aż sześciokrotnie mniejszy od obecnego.

Jedyną formą wprowadzania do niej zmian jest uzupełnianie jej o tak zwane poprawki (amendmends). Pierwsze 10 poprawek zostało wprowadzone już po dwóch latach, na jednym z pierwszych posiedzeń Kongresu – są to tak zwane Bill of Rights czyli Karta Praw, gwarantująca swobody obywatelskie. Tak podstawowe prawa i wolności jak: swoboda wykonywania dowolnych praktyk religijnych, wolność słowa i zgromadzeń, prawo do uczciwego procesu, nietykalność osobista i posiadanego mienia zawarte są właśnie w tych 10 poprawkach.

Wprowadzanie poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wymaga akceptacji 2/3 głosów Kongresu i Senatu oraz 3/4 stanów. Te wyśrubowane, trudne do spełnienia, wymagające namysłu i konsensusu warunki sprawiają, że poprawki wprowadzane są rzadko i ich liczba jest mała. Zapewnia to Konstytucji Stanów Zjednoczonych stabilność – odporność na plany wprowadzania do niej mało przemyślanych czy koniunkturalnych zmian.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych określa między innymi: strukturę, sposób wybierania i kompetencje władz federalnych: ustawodawczej (Kongres, Senat, Izba Reprezentantów), wykonawczej (Prezydent i Wiceprezydent) i sądowniczej (artykuły 1.–3.), wzajemne stosunki między stanami oraz sposób tworzenia i przyjmowania nowych stanów do Unii (artykuł 4.), procedurę zmiany konstytucji (artykuł 5.) i sposób jej ratyfikacji (artykuł 7.).

Ważnym aspektem Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest jej równościowy charakter – nie zawiera ona bowiem żadnych zapisów różnicujących prawa lub obowiązki obywateli w zależności od statusu społecznego, płci, rasy, posiadania tytułu szlacheckiego lub innych cech osobistych. Interesujące jest porównanie w tym zakresie Konstytucji Stanów Zjednoczonych z uchwaloną w podobnym czasie polską Konstytucją Trzeciego Maja, która różnicowała prawa i obowiązki poszczególnych, ówczesnych klas społecznych: szlachty, duchowieństwa, mieszczan i wreszcie chłopów.

Pierwotny projekt Konstytucji przygotował James Madison ze stanu Wirginia.

Opracowanie tekstu na podstawie wersji oryginalnej oraz dostępnych tłumaczeń wykonał Krzysztof Jahn.

Autor projektu okładki: Jacek Pałka

 

[Ten e-book znajduje się w domenie publicznej]

Recenzje
Bardzo pożyteczna lektura
( 2016-11-07 18:17:35 )
Porównanie z Polską Konstytucją.
( 2016-06-03 08:03:20 )
Autor: Zbigniew S.
Dobra lektura w dobie walki o Trybunał K.
( 2016-01-08 19:56:00 )
Autor: Grzegorz
Warto udostępniać podobne pozycję po to aby na tym przykładzie pokazać co to jest "poprawka do konstytucji*
Warto się z nią zapoznać dla pełnego obrazu konstytucyjności
( 2015-12-22 11:22:24 )
Dokument dla każdego kogo interesuje demokracja
( 2015-08-17 16:48:29 )
warto wiedzieć
( 2015-01-14 19:11:07 )
To dokument historyczny.
( 2014-11-07 12:31:43 )
Autor: marczak9
Nie można ocenić, bo takich dokumentów się nie ocenia. Mogą to zrobić tylko konstytucjonaliści.
znakomite dzieło
( 2014-05-23 10:50:28 )
Autor: vroobell
"Czyta sie jednym tchem, a akcja zapiera dech w piersiach Szczerze polecam wszystkim lekturę"
ok
( 2014-05-09 15:32:15 )
Ok
lmponująca zwięzłość
( 2014-04-21 05:18:48 )
Autor: szczyrba
Dokument pozwalający zrozumieć problemy epok, w której powstały jego składniki
( 2014-04-19 11:34:07 )
Autor: Stach Głąbiński
Za słabo znam język angielski, by ocenić wierność tłumaczenia, co jest dla dokumentu najważniejsze - stąd ocena 4.
To jest to
( 2014-02-28 20:47:51 )
Autor: Jerzy
"Wzór dla innych. Widać, że poprawki są nie do uniknięcia i trzeba z nich korzystać. I nie wstydzić się. Można się uczyć demokracji na tym tekście. Brawo!"
takie powinny być konstytucje
( 2014-02-19 10:53:10 )
Autor: europ
trochę kiepskie tłumaczenie
( 2014-02-14 08:55:00 )
Autor: kpolity
zamiast zmieniać ciagle Polską Konstytucję powinno sie wprowadzać poprawki może nie byłoby dziś sytuacji z wypuszczanymi więźniami
dobre
( 2014-02-13 15:33:44 )
Takie powinny być Konstytucje.
( 2014-02-12 07:37:11 )
Od 1789 roku do preambuły zostały dodane poprawki, które w sposób jasny i czytelny określają to co jest najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania Państwa. Nie zmiana Konstytucji co jakiś czas a stosowne poprawki w zależności od sytuacji. U nas bardzo dobra była Konstytucja 3 maja. Nie bawmy się w uchwalanie kolejnych wersji tylko uczmy się od innych.
Warto się zapoznać
( 2014-02-11 17:30:04 )
Cieszę się ,że mogłam przeczytać .Pewnie w księgarni nie kupiłabym .
( 2014-02-11 12:55:20 )
Autor: mariafila3
Warto poznawać tak istotne dla historii akty prawne które są jak by nie było podwaliną dla państwowś
( 2014-02-11 11:12:51 )
Autor: kwlodarczak
Fundamentalny tekst - słabe tłumaczenie!
( 2014-02-11 10:16:06 )
Autor: Krzysztof
Szkoda, że tak niedbale dokonano tłumaczenia i jego korekty.
Warto zapoznać się tym dokumentem
( 2014-02-11 09:59:48 )
Autor: stanking
pożyteczny tekst dla historii i porównania
( 2014-02-11 09:57:45 )
Autor: joanna
Bardzo ciekawy pomysł dobrze, że w oryginalnej wersji i w tłumaczeniu. Jeden z najważniejszych tekstów w dziejach dający mośliwość porównania z innymi ważnymi.
Dobrze jest mieć ją w domu.
( 2014-02-11 09:00:58 )
Autor: w.pisarski
Warte przeczytania.
( 2014-02-11 08:17:35 )
Autor: pvaldi
Dużo ciekawych faktów.
Dobrze mieć źródło w rziae sporów
( 2014-02-11 07:14:31 )
Autor: AdamW
momentami nudna
( 2014-02-11 01:06:18 )
warto przeczytać
( 2014-02-01 10:08:00 )
Autor: antydaktyl
i porównać np. z Konstytucją 3-go Maja