O umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety
Paul Julius Möbius i Katinka von Rosen
Kategorie: Historia. Związki, partnerstwo.
Rok wydania lub ukończenia: 1905 | E-book dostępny u nas od: 2016-11-12
Średnia ocena: 3.68 | Liczba ocen: 82
Liczba pobrań: 1199
Książka bardzo niepoprawna politycznie – do czytania tylko dla odważnych! Wydany w 1900 roku antyfeministyczny i antykobiecy klasyk. Autorzy uważają, że kobiety są wyraźnie głupsze i mniej twórcze niż mężczyźni, że ich podstawową rolą jest rodzenie i wychowywanie dzieci oraz służenie mężowi, a podstawowym zainteresowaniem upiększanie się i plotkowanie. Wszystko to miałoby wynikać z faktu, że mózgi kobiet są mniejsze niż mózgi mężczyzn. Tekst jest arcyciekawym, bogatym w wielorakie smaczki, dokumentem ówczesnej epoki.

MOTTO

Jane Austen (1775-1817), autorka powieści „Duma i uprzedzenie” i „Rozważna i romantyczna”:

Kobieta, zwłaszcza jeśli ma nieszczęście wiedzieć cokolwiek, powinna się z tym jak najstaranniej kryć.

Freya Stark (1893-1993), podróżniczka i pisarka:

Wielką i chyba jedyną korzyścią bycia kobietą jest to, że zawsze może udać głupszą, niż jest i nikogo to nie zaskoczy.

OPIS

Nasz e-book składa się z trzech części. Pierwsza, to tekst „O fizjologicznym niedorozwoju umysłowym kobiety” autorstwa niemieckiego lekarza – psychiatry Dr Paula Juliusa Möbiusa. Druga, to tekst tego samego autora będący komentarzem do reakcji jakie wywołało pierwsze wydanie jego dzieła. Część trzecią, zatytułowaną „O moralnym niedorozwoju kobiety” napisała Katinka von Rosen, która „rozwija” myśli zawarte w książce Dr Möbiusa.

Tekst Katinki von Rosen (ukazał się jako osobna publikacja w 1903 roku) jest jednak najprawdopodobniej parodią „dzieła” Möbiusa – autorka zapewne szczerze ubawiła się tezami Möbiusa i ironicznie mu potakuje doprowadzając jego rozumowanie do absurdu. Nie każdy się w tym jednak połapał – w wydaniu polskim, które było podstawą do opracowania tego e-booka (szczegóły poniżej), wydawca i tłumacz z całą powagą informują, że tezy Möbiusa są tak nieodparcie słuszne, że nawet Katinka von Rosen (kobieta przecież) je popierają.

Choć od opublikowania tej książki minęło już ponad sto lat, to wciąż wzbudza ona żywe emocje. Zapewne dlatego, że choć kobiety uzyskały już wiele, to walka o ich pełne równouprawnienie, albo wręcz o przejęcie przez nie całej władzy i pieniędzy (co postulują najbardziej radykalne feministki), wciąż trwa.

W Niemczech książka jest stale dostępna od momentu pierwszego wydania – co kilka lat ukazują się tam jej kolejne wznowienia (ostatnie już w XXI wieku). Czasem opatrzone współczesnym komentarzem. Nierzadko w formie reprintów wydań z początku XX wieku. W kraju tym dziełko dr Julius Möbiusa jest więc najwyraźniej antyfeministycznym klasykiem.

Książka była męską odpowiedzią na ruchy feministyczne, które na przełomie XIX i XX wieku zaczynały odgrywać w Europie coraz większą rolę. Jej autor chciał się sprzeciwić narastającej emancypacji kobiet – ich chęci do kształcenia się na wyższych uczelniach, ich chęci do, generalnie rzecz biorąc, równouprawnienia z mężczyznami.

Dr Möbius w wielu miejscach swego tekstu uparcie postuluje (a wtóruje mu, choć, jak wiemy, nieszczerze Katinka von Rosen), że kobiety nie powinny pracować ale „siedzieć w domu” i wychowywać dzieci, a o utrzymanie rodziny powinien zadbać małżonek. A przecież wiemy, że na przełomie XIX i XX wieku (moment publikacji książki) większość kobiet pracowała na równi z mężczyznami – czy to w powstających masowo fabrykach, czy to na wsi – przy uprawie roli. Autor oczywiście o tym wiedział – jego tekst odnosił się więc w istocie do klasy średniej, będącej wtedy w zdecydowanej mniejszości, podczas gdy większość stanowili robotnicy i chłopi. Pamiętajmy jednak, że w owych czasach robotników i chłopów traktowano jak pod-ludzi – nie mieli oni pełni praw – byli rodzajem niewolników na łasce fabrykanta czy (czasem) feudalnego pana. Dopiero w wieku XX-tym klasy te (stanowiące zdecydowaną większość) wywalczyły sobie lepsze traktowanie. Podobnie było z kobietami a także z innymi dyskryminowanymi i źle traktowanymi grupami: murzynami, inwalidami, dziećmi wreszcie.

Podstawą przy opracowywaniu naszego e-booka, była zeskanowana wersja książki „O umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety” dostępna w zbiorach e-biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy: Dr P. J. Möbius i Katinka von Rosen, wydawca: Gebethner i Wolff, miejsce i rok wydania: Kraków 1937, drukarnia: Powściągliwość i Praca, przekład: Adam Drowicz.

Tekst dr Möbiusa nieco skróciliśmy – wyrzuciliśmy z niego nudne lub nieistotne fragmenty. Pominęliśmy też niektóre „dodatki” jak przedmowę tłumacza, hagiograficzny życiorys autora czy posłowia lub wstępy do kolejnych wydań. Tekst autorstwa Katinki von Rosen nie wymagał naszym zdaniem redakcji – opublikowaliśmy go praktycznie bez zmian. Zabawne i znaczące, że tekst ten jest napisany zdecydowanie lepiej niż tekst dr Möbiusa, który pisze czasem dość mętnie i rozwlekle (stąd potrzeba skrótów), choć przecież oboje się „zgadzają”, że kobiecy umysł jest słabszy niż męski.

Zachowaliśmy oryginalną pisownię – dość mocno różniącą się od dzisiejszej. To dla podkreślenia archaiczności tego tekstu – jego „zabytkowej” natury.

Jednak dr Möbius nie do końca się mylił, bo nie jest przecież tak, że psychika kobiet jest taka sama jak psychika mężczyzn. Aby się o tym przekonać wystarczy przeczytać książki „Płeć mózgu” (autorzy: Anne Moir, David Jessel) oraz „Mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus” (autor: John Gray) a także obejrzeć film Marka Koterskiego „Baby są jakieś inne”.

Można też uznać dr Möbiusa za osobę, która przewidziała gnębiący obecnie Europę niż demograficzny – bo w swej książce ostrzega, że emancypacja (w tym kształcenie) kobiet spowoduje spadek ich rozrodczości. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy emancypacja kobiet jest tu głównym sprawcą czy też raczej dostępność środków antykoncepcyjnych i oświata seksualna.

Postawa dr Möbiusa może też być wzorem dla tych naukowców, którzy boją się publikować a czasem nawet w ogóle podejmować badań dotyczących tematów drażliwych, których wyniki mogłyby być w sprzeczności z tak zwaną poprawnością polityczną. Po opublikowaniu swej książki dr Möbius był bardzo ostro krytykowany ale przecież nie odwołał swych tez (inna sprawa czy były one słuszne).

Mamy nadzieję, że lektura tej książki dostarczy Ci nie tylko rozrywki ale też zachęci do zainteresowania się tematem różnic mentalnych pomiędzy płciami – skłoni do poszukiwań wyników badań na ten temat, pobudzi do refleksji, zachęci do dyskusji.

Specjalne podziękowania dla Pani Krystyny Klejn-Podchorowskiej za pomoc w odnalezieniu tego tekstu.

O AUTORACH

Dr Paul Julius Möbius (1853 – 1907) – niemiecki neurolog, psychiatra i psycholog – był praktykującym lekarzem w tych dziedzinach a także naukowcem o znaczącym dorobku – jego publikacje wywarły duży wpływ na XX-wieczną psychiatrię i psychologię. Zajmował się między innymi elektroterapią (elektrowstrząsy). Twórca psychoanalizy, Sigmundt Freud (1856 – 1939) uznawał Möbiusa za jednego ze swoich mistrzów. Tytuł doktora uzyskał w 1873 roku a habilitację w 1877 roku. Prywatnie P. J. Möbius był wnukiem Augusta Ferdynanda Möbiusa – znanego (głównie dzięki wstędze jego imienia) matematyka. Obecnie najbardziej znany jest jego prowokujący pamflet „O fizjologicznym niedorozwoju umysłowym kobiety”, w którym przedstawia kobiety jako głupsze od mężczyzn i argumentuje, że jest to uwarunkowane ewolucyjnie, konieczne dla przetrwania ludzkości zjawisko.

Katinka von Rosen. Niewiele o niej wiadomo. Przez pewien czas była wice przewodniczącą Stowarzyszenia Pisarek i Artystek „Ariadna” z siedzibą w Wiedniu (oryginalna nazwa: Verein der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen „Ariadne”; stowarzyszenie to istnieje zresztą do dzisiaj). Jest autorką tekstu „O moralnym niedorozwoju kobiety” będącego prawdopodobnie ironiczną parodią dzieła „O fizjologicznym niedorozwoju umysłowym kobiety” autorstwa P. J. Möbiusa. Jest możliwe, że Katinka von Rosen nigdy nie istniała, i że to tylko pseudonim.

Specjalne podziękowania dla Pani Krystyny Klejn-Podchorowskiej za pomoc w odnalezieniu tego tekstu.

 

[Ten e-book znajduje się w domenie publicznej]

Recenzje
Interesujące wywody
( 2017-01-23 20:24:04 )
Autor: A2108k
Ciekawe spojrzenie na kobiety okiem mężczyzny. Tylko ile jest kobiety w kobiecie i mężczyzny w mężczyźnie dzisiejszych czasów? On na macierzyńskim ona na siłowni... Broń Boże nie neguje co kto lubi, robi i ma w glowie
Tekst interesujący pod wieloma względami
( 2016-11-18 19:56:58 )
Autor: antydaktyl
ale tylko dla osób o otwartym umyśle.
Wybiórcze
( 2015-04-05 10:50:41 )
Autor: K.W.
Ciekawe poglądy w ujęciu historycznym
( 2015-01-21 21:27:41 )
bardzo ciekawa
( 2014-10-06 13:48:02 )
Autor: Bożena
polecam przeczytać, jest ciekawa, dobra obserwacja jak na tamte lata
Dyskusyjne, ale daje do myślenia.
( 2014-03-19 08:28:01 )
piękna bzdura
( 2014-02-15 09:56:57 )
Autor: sradev
dno
( 2014-02-14 13:00:55 )
Autor: b.
Warto przeczytać, pośmiać się i przemyśleć.
( 2014-01-31 10:56:16 )
Autor: Ejakul
Mam 85 lat, moje życie potwierdza w pełni opinie zawarte w tej pozytecznej ksiażce
( 2014-01-21 06:34:26 )
Autor: stpawa22
Książkę tą czytałem po raz pierwszy mając 21 lat, bylem wówczas bardzo naiwny, ponieważ nie miałem żadnego doświadczenia w obcowaniu z kobietami - uważałem, że jest nie poważna. Teraz bardzo tego żałuję! Na pierwszej stronie, książka ta powinna zawierać następujące ostrzeżenie: MŁODY CZŁOWIEKU, ZANIM POWIESZ TAK, PRZECZYTAJ TĄ KSIĄŻKĘ 3 RAZY, CZYTAJ UWAŻNIE I WIERZ W NIĄ - JAK W PISMO ŚWIĘTE !!!
Polecam innym na www.infonurt3.com
( 2013-09-15 00:12:37 )
Autor: Bohdan Szewczyk, Kanada , Wydawca Infonurt2 .
Poleciłem innym czytelnikom mego wydawnictwa www.infonurt3.com Jestem niestety w 100 % zgodny z autorem. Po 20 letnim doświadczzeniou w Real estate w Kanadzie - szczególnie dotkliwie odczuły rodziny polskie dyktaturę kobiet. Całkowicie bez wiedzy , nasze panie podejmowały decyzje na podstwie emocjonalnej. Polski Katolicki zwyczaj rządzenia kobiet w Polskich rodzinach - jest ogromnym hamulcem powodzenia - szczególnie na emigracji.
może być
( 2013-09-04 12:18:54 )
Warto. Krótko, szybko, łatwo się czyta.
( 2013-09-04 10:57:36 )
Autor: siarak
Nic w zasadzie nie zaskakuje, ale fajnie że w jednej publikacji na jeden temat poznajemy trzy opinie trzech osób.
nie powala
( 2013-08-25 10:26:38 )
Autor: nel77
Nienowatorski na tamte czasy punkt widzenia
( 2013-08-08 12:24:40 )
Autor: Andrzej
czytaj z przymrużeniem oka
( 2013-06-11 17:19:46 )
nie wciągnęła mnie
( 2013-05-23 13:39:58 )
Autor: Gosia
nie jestem w stanie przebrnąć przez te wypociny a nawet nie brałam tego zbyt osobiście :)
( 2013-01-22 14:08:58 )
Autor: Magda
Książka reprezentująca myśli tamtych okresów
( 2013-01-21 11:47:07 )
Autor: zibi
"Książka podoba mi się. Przedstawia spojrzenie (trochę skrajne od strony mężczyzn) na płeć piękną, ale niektóre myśli są jak najbardziej prawidłowe. Ja bym to inaczej przedstawił mężczyzna jest stworzony do innej roli a kobieta do innej. Mężczyzna uzupełnia kobietę w życiu i kobieta wzajemnie ubogaca życie mężczyzny. Ale czy mężczyzna jest jednostką bardziej inteligentniejszą tego bym tak nie ujął. Też nie zgodziłbym się z autorką, że kobiety są niedorozwinięte moralnie. Powiedziałbym, że kobiety inaczej odbierają rzeczywistość i bym powiedział, że kobiety mają większą inteligencję emocjonalną nad mężczyznami Ale książka prezentuje ciekawe myśli z początku XX w."
kontroweryjna, ale warto przeczytać
( 2013-01-19 11:35:27 )
Autor: Zbych.
Mimo iż kobieta ma mózg mniejszy od męskiego, to nie oznacza że jest postawiona niżej od mężczyzn. Objętość mózgu jest wykorzystana tylko w nie wielkim stopniu tak u mężczyzn, jak i u kobiet i nie można kierować się tylko kryterium objętościowym. Jedna osoba może mieć duży mózg, ale w nim "pustka" , a druga mały lecz "zapełniony" wiedzą. Inna rzecz w tym, że jeśli kobieta pragnie mieć większą rodzinę, to nie ma możliwości zajmowania się i nią i pracą. Coś trzeba wybrać - jedno z dwojga. Mężczyzna jest fizycznie silniejszy, ale często samolubny i uzurpuje sobie hegemonię w rodzinie spychając kobietę do usługiwania, zajmowania się kuchnią i dziećmi, tym samym odsuwa ją od innych możliwości. Gdyby jeszcze zawsze sam mógł jej zapewnić dobrobyt... Gdyby mężczyzna mógł rodzić dzieci wtedy jego stosunek do kobiety byłby odmienny i może role ich byłyby zamienione...
Polecam pierwsza czesc autorstwa Paula J.Mobiusa,druga czesc to szmatlawiec szkoda czasu na taka mie
( 2013-01-14 05:16:32 )
Tak jak pierwsza czesc pisemka zawiera elementy odkrywcze i poglebiajace wiedze, czesc druga autorstwa niejakiej Katinki von Rosen to zupelna porazka. Nie tylko pozbawiona polotu ale tez pelna babskich plotek i ukrytego szowinizmu....niezbyt ciekawa lektura - nie polecam.
Zastanawiam się czy autor tej książki nie jest mizoginistą....
( 2013-01-13 01:37:07 )
Autor: Grażyna
Kontrowersyjna ale ciekawa, pokazuje nie tylko "ułomność" kobiet ale też mężczyzn.
( 2013-01-11 02:26:27 )
Autor: girlonthebridge
Mimo, że książka a raczej artykuły Paula J. Mobius'a uznawane są za seksistowskie ciężko jest się z nim nie zgodzić. Kobieta nie jest w stanie połączyć pracy naukowej z życiem rodzinnym owszem może pracować i robić karierę zawodową jednak ile % kobiet osiąga wyższy stopień naukowy niż dr i jaki jest jej status "związkowy". W trakcie mojej przygody ze studiami na swojej uczelni spotkałam jedną panią dr hab. która była po prostu "starą panną". Dodatkowo ile razy koleżanki mówiły nam "udawaj przed nim, że się na tym nie znasz niech Ci wytłumaczy" albo "zgrywaj sierotkę" ta książka pokazuje też tak naprawdę mężczyzn w negatywnym świetle, że wolą "głupiutkie" kobiety stworzone tylko do rodzicielstwa i "garów". Kontrowersyjna ale ciekawa, kilka cytatów z niej już w eter rzuciłam :))))
Książka dość kontrowersyjna
( 2013-01-10 08:24:11 )
Autor: omsiczek
Książka 100 letnia a problemy wciąż żywe w niektórych środowiskach wręcz jak wyjęte z tej powieści.
Fascynujaca i szokujaca lektura, tekst pasuje do dobrej komedii!
( 2013-01-10 06:26:21 )
Autor: jarek.wloskowicz
Zadziwiajace ze w przeciagu niecalych 100 tak radykalnie zmienily sie realia zycia a wiec i kobiety ulegly ewolucji. Co do mezczyzn mam watpliwosci ... my nie lubimy zmian. Brak wyobrazni i niechec do zmian doprowadza do niekonczacych sie przelewow krwi i nierownosci ekonomicznych. Chyba oddalem czesc przemyslen po tej lekturze ... ciag dalszy nastapi!
Doskonala literatura, ile prawdy w tym co napisano? zalezy od czytelnika....
( 2013-01-09 15:05:02 )
Autor: Andrzej
Wielkie dzieki "ebooks43.pl" za udostepnienie tej książki....
Przecudnej urody książeczka - niektóre fragmenty to gotowy tekst kabaretowy....
( 2013-01-09 12:24:19 )
Autor: rysiojan
zaskakuje
( 2013-01-09 12:18:31 )
130 lat temu była inna optyka na wiele spraw. Jak widać nie zmieniło się w międzyczasie zbyt wiele.
( 2013-01-09 09:22:42 )
Intrygująca.
( 2013-01-08 20:13:43 )
Autor: Krystyna Muzyka
Intrygująca i ciekawa.
Interesujące, należy czytać z dystansem.
( 2013-01-08 13:01:22 )
Autor: Agata
Prawdziwość niektórych stwierdzeń szokuje tak bardzo jak stereotypowość innych. Generalnie w książce wymieszano przesądy ludowe z wczesnymi badaniami nad biologią człowieka. Na pewno ciekawa lektura.
Szokujące ale bardzo ciekawe!
( 2012-12-23 23:07:04 )
Autor: antydaktyl
Dałem do przeczytania znajomym kobietom - były poruszone. Tak więc mimo tego, że to tekst mający 113 lat - jest on nadal interesujący. Polecam.