Protokóły Mędrców Syjonu - największe w dziejach fałszerstwo i plagiat
Matwiej Gołowiński
Kategorie: Historia. Polityka.
Rok wydania lub ukończenia: 1905 | E-book dostępny u nas od: 2016-11-10
Średnia ocena: 3.75 | Liczba ocen: 87
Liczba pobrań: 348
„Protokóły” ukazały się po raz pierwszy w Rosji w 1903 roku. Jednak ich prawdziwa kariera zaczęła się wraz z wybuchem Rewolucji Październikowej (1917), którą wielu uznało, za realizację tajnego planu zawartego w „Protokołach”. Wywołało to wielkie zainteresowanie „Protokołami” na całym świecie mimo, że szybko ujawniono (rok 1920), że „Protokoły” są fałszywką. Od tego momentu książkę wydano praktycznie w każdym kraju świata. Często w ogromnych, milionowych nakładach.

„Protokoły Mędrców Syjonu” są fałszerstwem i plagiatem, lecz mimo to tekst ten wywarł znaczący wpływ na historię minionego stulecia. Tekst ten żyje też (i nieźle się ma) również dziś, w XXI wieku.

„Protokoły” opublikowano po raz pierwszy w Rosji w 1903 roku. Opisują one tajne plany przejęcia władzy nad światem przez Żydów. Publikacja „Protokołów” zbiegła się w czasie z pogromami ludności żydowskiej inspirowanymi przez ówczesne władze Rosji (car Mikołaj II); „Protokoły” miały te pogromy uzasadniać i usprawiedliwiać. Tekst „Protokołów” napisał niejaki Matwiej Gołowiński – współpracownik tajnych służb rosyjskich, na ich zamówienie. Wielki Sanhedryn (najwyższa żydowska instytucja religijna i sądownicza), któremu przypisywano autorstwo „Protokołów”, nie miał z nimi nic wspólnego.

Gołowiński, pisząc „Protokoły”, nie był oryginalny, ponieważ pokaźne fragmenty tekstu zaczerpnął z XIX-wiecznej francuskiej satyry Maurycego Joly „Rozmowy w piekle Makiawela z Monteskiuszem” (1864). Broszura ta była pamfletem atakującym polityczne ambicje Napoleona III. O Żydach nie ma w niej ani słowa. Podobne treści znajdziemy w powieści „Biarritz” (1868) Hermanna Goedshe (ukrywającego się pod pseudonimem Sir John Retcliffe) – antysemity i niemieckiego szpiega pracującego na rzecz pruskiej tajnej policji. W jednym z rozdziałów tej książki (tytuł rozdziału: „Żydowski Cmentarz w Pradze i Rada Przedstawicieli Dwunastu Plemion Izraela”) jest opisane tajne żydowskie sprzysiężenie, które spotyka się na praskim cmentarzu co 200 lat, aby planować przejęcie władzy nad światem i koordynować realizację tych zamierzeń. Warto też wspomnieć o prawdopodobnym polskim wkładzie w powstanie „Protokołów”, czyli o dziełku „Poufne rady jezuitów” (1613) autorstwa Hieronima Zahorowskiego, w którym ten były jezuita ujawnia rzekome zamiary macierzystego zakonu spisane w formie instrukcji przeznaczonej „tylko do użytku wewnętrznego”.

Tekst „Protokołów” nie jest plagiatem w całości, lecz stanowi także wynik oryginalnych przemyśleń autora. „Protokoły” trafnie i obrazowo opisują ciemną stronę natury ludzkiej oraz ciemną stronę ówczesnego i, niestety, także współczesnego świata: chciwość, zazdrość, głupotę i okrucieństwo, chęć panowania nad innymi, wszechwładzę pieniądza, łatwość sterowania opinią publiczną przez media i przez politycznych przywódców, niedoskonałość demokracji. W „Protokołach” mamy też opisany z detalami, sensacyjny plan przejęcia władzy i jej utrzymania. To jest dobry tekst napisany umiejętnie i sugestywnie (agent Gołowiński dobrze wypełnił zadanie). Zapewne stąd, między innymi, wzięła się jego wielka popularność. Choć oczywiście nie tylko dlatego – o czym za chwilę.

Prawdziwa kariera „Protokołów” zaczęła się wraz z wybuchem Rewolucji Październikowej w 1917 roku. Wielu uznało, że jest to realizacja tajnego planu zawartego w „Protokołach”. Pomysł, że ruch bolszewicki był spiskiem żydowskim zmierzającym do globalnej dominacji, wywołał zainteresowanie „Protokołami” na całym świecie – mimo że już w roku 1920 wskazano, iż tekst jest plagiatem, apokryfem. Do dziś wydrukowano „Protokoły” praktycznie w każdym kraju. Często w milionowych nakładach. Tylko w 1920 roku w Anglii ukazało się pięć edycji. W tym samym roku w USA Henry Ford opłacił druk i rozpowszechnił pół miliona egzemplarzy „Protokołów”. Książka stała się też jednym z narzędzi propagandowego arsenału nazistów.

Ogromną popularność zyskały „Protokoły” w krajach islamskich. Po raz pierwszy zostały opublikowane po arabsku już w 1925 roku. Jednak przełomowy wpływ na ich popularność miało powstanie państwa Izrael i kolejne wojny z Arabami. Wskutek rosnącego konfliktu i kolejnych zwycięstw Izraela, prezydenci Egiptu Naser i Sadat, prezydent Arif z Iraku, król Fajsal z Arabii Saudyjskiej, jak również libijski przywódca Muammar Kaddafi oficjalnie wspierali i rekomendowali lekturę „Protokołów”. Stały się one popularne także w Iranie – ich pierwsze wydanie ukazało się latem 1978 roku w czasie rewolucji islamskiej. „Protokoły” doczekały się nawet wersji filmowej, której premiera odbyła się 6 listopada 2002 roku. Kilka arabskich stacji telewizyjnych wyemitowało wówczas pierwszy epizod serialu zatytułowanego „Rycerz bez konia”. Składał się on z 41 odcinków a wiele najistotniejszych elementów fabuły opartych było na fragmentach „Protokołów”.

Tekst „Protokołów” był kolportowany w Polsce za rządów Władysława Gomułki (towarzysza Wiesława) przez propagandę partyjną (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) w czasie pamiętnej antysemickiej kampanii w marcu 1968 roku. „Protokoły” pojawiają się zresztą wszędzie tam, gdzie potrzebny jest materiał propagandowy wymierzony przeciwko Żydom.

Nakreślony w „Protokołach” scenariusz przejmowania władzy bywał też stosowany przez różne ugrupowania polityczne (lokalnie i we fragmentach, rzecz jasna). Tekst „Protokołów” można też obecnie odczytywać jako ogólne ostrzeżenie przez uzależnieniem społeczeństw od potężnych, międzynarodowych, realnie istniejących sił: globalnych koncernów, globalnych rynków finansowych i globalnych mediów.

Warto dodać, że o spiskowanie i o plany przejęcia władzy nad światem posądzano nie tylko Żydów. Oskarżano o to także jezuitów, masonów, Opus Dei, templariuszy oraz inne środowiska i organizacje.

Tekst „Protokołów” nie zawiera treści drastycznych. Sam w sobie nie jest groźny. Dopiero uznanie go za autentyk i użycie do bieżącej walki politycznej może prowadzić do tragicznych skutków. Z tego punktu widzenia „Protokoły” podobne są do noża, który może służyć do krojenia chleba, ale którym także można zabijać.

Protokóły były i nadal są demonizowane. Niektórzy uważają je za wiarygodny dowód spisku, niektórzy za tekst wstydliwy, którego samo czytanie jest już moralnie podejrzane. Te opinie wynikają na ogół nie ze znajomości tekstu, lecz z zasłyszanych omówień, komentarzy i plotek. Powstaje w ten sposób niezależny ponadczasowy mit, który nie potrzebuje już pierwotnego historycznego źródła.

Zdecydowaliśmy się na publikację "Protokołów", gdyż jesteśmy zdania, że spychanie do podziemia tego tekstu tylko sprzyja jego popularności. Publikacja w wygodnej elektronicznej formie, w łatwym do znalezienia miejscu w internecie, zdejmuje z „Protokołów” atrakcyjny dla wielu atrybut tajemniczości, przez co czyni ten tekst mniej szkodliwym (groźne i straszne jest przede wszystkim to, co nieznane i ukryte). A oto jeszcze inny istotny powód: to tekst źródłowy – ważny dokument epoki.

Polecamy interesujący polski film dokumentalny „Protokoły Mędrców Syjonu” wyprodukowany przez stację telewizyjną Discovery Historia / TVN dostępny na YouTube pod nazwą: „Free Europe TV - Filmy - Protokoły Mędrców Syjonu”: https://youtu.be/5pF0lgZQSQg

tekst: kj i jch, redakcja: sr

 

[Ten e-book znajduje się w domenie publicznej]

Recenzje
Fałszerstwo?, plagiat? - tylko dlaczego w 100% odpowiada rzeczywistości!!!
( 2017-01-04 20:32:49 )
Autor: Starający się poznać prawdę
No cóż... Przeczytanie Protokołów wiele wyjaśnia i pomaga zrozumieć Historię oraz to, co dziś dzieje
( 2016-08-08 00:17:25 )
Autor: wojted
Strach się bać
( 2016-07-10 01:44:31 )
Ciekawa rzecz, do zastanowienia się nad pokręconymi losami świata i nad prawdą lub fałszem.
( 2016-06-02 19:55:33 )
Autor: zenobi
Propaganda Ochrany.
( 2016-04-13 09:31:04 )
Autor: Krzysztof
To tylko ciekawostka o propagandzie nacjonalistycznej.
przekrój ludzkich dążeń(nie tylko żydów)
( 2016-03-05 12:55:55 )
Autor: brsie
1)Fałszerstwo i plagiat czego? Co ma na myśli pytający? 2)Odpowiem bo ukrywający swoją twarz pod ,,ebooks 43" nie potrafi: Jest tu trochę filozofii konfucjańskiej, Trochę Makiawellego, trochę Spinozy. 3)W jakim celu ta ankieta? Zbadać nastroje? Zamieszać kijem w mrowisku?
jak na dzisiejsze czasy zblizona do rzeczywistosci
( 2016-02-23 08:21:10 )
Autor: bera45
kłamstwo
( 2016-02-12 22:17:43 )
Autor: Paweł
Nic dziwnego, że pewne kręgi chcą dzisiaj przedstawić Protokoły jako fałszerstwo i plagiat. Historia dowiodła, że Protokoły zostały w dużej mierze zrealizowane. Nie chcę się rozpisywać więc podam trzy dowody, które świadczą o autentycznym, czyli żydowskim pochodzeniu Protokołów. Ks. prof. Józef Kruszyński w swojej publikacji pt. "Dlaczego występuję przeciwko Żydom", potwierdza, że to Żydzi są autorami protokołów. Mało tego, Żydzi rozpowszechniają Protokoły jawnie! Kolejną sprawą jest fakt, że Żydzi zaproponowali Rosyjskiemu Carowi (analogicznie sowietom) rusyfikację Polski. Dlaczego Rosja miałaby stworzyć Protokoły szkodliwe dla przychylnych Rosji Żydów? Trzecią sprawą jest fakt, że w 1991 r. za sprawę pewnego prokuratora, który był zarejestrowany jako TW nastąpiła konfiskata 11 tyś. egzemplarzy Protokołów. Przeciwko temu bezprawiu wystąpili między innymi kombatanci z AK, NSZ i innych ugrupowań. Jeżeli Protokoły są fałszywe to dlaczego są realizowane? Są realizowane przez nikogo innego jak właśnie Żydów, którzy urządzili w Polsce stalinowski terror w czasach komuny, zabijali polskich bohaterów i do tej pory zasiadają w "polskim" rządzie.
Nie wiem co sądzić
( 2015-12-14 21:26:44 )
Autor: Remi
Przeczytałem do polowy. Zastanawiam się co na ten temat sądzić. Chciałem pogłębić swoją wiedzę informacjami z internetu: google, wikipedia, YT i im więcej szukałem, tym bardziej zacząłem wchodzić w gąszcz poplątanych prawdziwych, wątpliwych, fałszywych informacji. Teraz wiem, że nic nie wiem... Czy dokończę lekturę? Nie wiem.
Tylko dla zabicia czasu...
( 2015-01-25 08:30:10 )
Kontrowersyjna, ale trzeba przeczytać .
( 2014-12-31 05:27:11 )
chodziło mi tylko o odświeżenie tematu znanego z wcześniejszej lektury
( 2014-12-10 09:37:24 )
Autor: rawis
Interesujące jako materiał historyczny
( 2014-12-05 16:26:10 )
Autor: andrzej
Po tym, co się wcześniej z różnych źródeł słyszało, koncepcje wyłożone w "Protokołach..." rozczarowują banalnością i naiwnością, choć jest w nich kilka celnych spostrzeżeń. Sądziłem że to coś bardziej makiawelicznego. Warto przeczytać by się o tym przekonać.
masakra
( 2014-11-28 15:29:01 )
Autor: stu-dęt
Jak taka ramota mogła wpływać na rozumnych ludzi, to jest niepojęte! W ciągu 1 tygodnia jestem w stanie napisać równie durną i nierealną rzecz.
dla rozwoju ogólnego - polecam ... potem już można zabrać sie za ... spiskowanie ;-)
( 2014-11-15 15:26:52 )
Autor: Aldona
Ukazuje to, co dzieje się na świecie, a zostało dokładnie zaplanowane w XIX wieku.
( 2014-10-15 10:50:07 )
Autor: walirlan
Nie ma co się rozpisywać na ten temat. Dla wielu "gojów" jest to oczywiście kolejna i nudna teoria spiskowa i niech tak zostanie. Niektórym ludziom nic nie wytłumaczysz. Elity dobrze o tym wiedzą i świetnie to wykorzystują. To samo tyczy się jeśli chodzi o prawdę dotyczącą Kościoła Katolickiego czy banków. Po wybuchu tkz. recesji, która dla 98 procent "gojów" jest naturalnym cyklem, mało kto sprawdził jak tak naprawdę działają banki (czytaj banksterzy), w jaki sposób tworzą z niczego "pieniądze", jak zadłużają całe kraje, a potem "prywatyzują" (wykupują za bezcen dobra narodowe wszystkich krajów), kim są i jakimi instytucjami się posługują do osiągnięcia swych celów, itd. Ludzie nie chcą znać prawdy. Wolą udawać, że żyją w wolności i demokracji! Dla tych ludzi ta książka będzie śmieszną historyjką lub co najwyżej ciekawostką!
Niezłe.
( 2014-09-29 08:13:14 )
Autor: emar1947
Jest bardzo przekonywająca argumentacja,że aż się wierzyć nie chce,że to plagiat.
Tekst porwany, sprawia wrażenie, że coś brakuje. Ale chwilami nieprawdopodobnie aktualny.
( 2014-04-25 14:26:35 )
Ciekawa
( 2014-04-23 07:23:35 )
Autor: mares
Bardzo ciekawe i pouczające
( 2014-04-18 08:05:08 )
Autor: doradca
Nie ma przekonywujących dowodów na to,że jest to fałszerstwo!Może Żydom(syjonistom) właśnie zależy,aby traktować te protokoły jako fałsz,bo zbieżność tam zawartych informacji z rzeczywistością jest uderzająca.
Bardzo ciekawy ebook.
( 2013-12-10 04:52:41 )
niezła
( 2013-11-23 19:43:14 )
Autor: borttech
przeraża i dziwi co człowiek może wymyślić
( 2013-11-17 00:37:00 )
To trzeba koniecznie porzeczytać.
( 2013-10-10 14:57:41 )
Autor: sylvaner
bardzo dobra ksiazka napisana w bardzo przystepnym jezyku
( 2013-10-05 11:05:05 )
Autor: grazyna.zielinska47
przerażająca
( 2013-09-13 00:17:58 )
Autor: jolantas
okropne w czytaniu ze względu na treść i styl ale warto to choć w części poznać, bo tłumaczy może choć trochę antysemityzm głupich ludzi
trzeba przeczytać aby zrozumieć skąd się wziął antysyjonizm u głupich ludzi!
( 2013-08-28 11:35:31 )
Autor: jsroczyn
nie mialam czasu na wnikliwą lekturę, ale uważam, że trzeba przeczyta, by wiedzieć, o co chodzi
( 2013-06-05 20:50:06 )
Autor: mgluchaster
Ciekawe źródło o którym się dużo słyszało
( 2013-05-24 10:18:03 )
Autor: chajneta
Zapowiada się ciekawie
( 2013-04-02 12:41:46 )
Autor: akuzniak
Książka interesująca. Zmusza czytelnika do myślenia.
( 2013-02-03 13:08:20 )
Autor: Rachela
Książka jest interesująca.
( 2013-01-22 18:37:39 )
Autor: olgidka
Nie nadaje się do przeczytania jednym tchem (tak sądzę po przeczytaniu kilkunastu stron), ponieważ ma formę trochę zbliżoną do aktu prawnego lub czegoś podobnego. Można w niej wyszukać wiele interesujących stwierdzeń opisujących zasady rządzące społecznościami, które faktycznie mają miejsce w naszym świecie.
Chciałabym to przeczytać ale stwierdziłam że jest tak dużo innych i ciekawych że daruję sobie.
( 2013-01-22 14:09:51 )
Autor: magda
super
( 2013-01-17 10:27:36 )
Autor: mirka4411
Fałszywka, która "rozpaliła" antysemityzm - warto przeczytać uważnie i ze zrozumieniem
( 2013-01-15 17:56:57 )
Autor: Trashka
Trzeba wiedzieć, że w Talmudzie, oprócz rzeczy pięknych i mądrych, istnieje wiele zapisów o charakterze rasistowskim, a także nawołującym do dyskryminacji kobiet i wyznawców innych religii z chrześcijanami na czele. Jednakże Talmud jest księgą zawierającą interpretacje i dywagacje na temat wiary i życia kreowane przez rabinów, którzy tworzyli wręcz odrębne filozoficzne szkoły, zamieszczając kolejne zapisy w różnych czasach (w zasadzie Talmud jest tworzony nawet w tej chwili). Dlatego, nie znając momentu powstania i kontekstu danego zapisu, ciężko stwierdzić, czy coś jest reakcją na dyskryminację ze strony chrześcijan, czy też wyrazem nienawiści lub strachu przed "obcymi" ze strony samych Żydów. A jak to się ma do omawianej książki? Twórcy tej fałszywki częściowo wykorzystali zapisy z Talmudu, by uwiarygodnić lansowaną wizję spisku żydowskiego, a w rezultacie dali znakomitą pożywkę antysemitom (tu warto dodać, że antysemityzm a krytyczny stosunek do judaizmu to zupełnie inne rzeczy, choć często są mylone). Warto przeczytać uważnie i ze zrozumieniem, traktując książkę po pierwsze jako historyczny dokument - przykład fałszu, który zrodził wręcz fobię przed Żydami, po drugie jako przestrogę nie tyle przed Żydami, co przed manipulatorami wszelkiej maści, dowolnego pochodzenia i wyznania.
warto przeczytać,
( 2013-01-14 08:55:43 )
Autor: Zbych
Mimo iż wiadomo że to jest fałszywka - to jednak nie daleko odbiega od prawdy. Żydzi zawsze dążyli do opanowania władzy nad całym światem zabiegając przede wszystkim o zdobycie rynku finansowego w różnych krajach, a jego opanowanie było już tylko krokiem do osiągnięcia wytyczonego celu. Najlepszy dowód na to - to dzisiejsze Stany Zjednoczone w których prym wiodą przede wszystkim Żydzi
Trudno to oceniać mając świadomość, że to fałszywka...
( 2013-01-10 10:00:06 )
Autor: AM
Jeśli jej zadaniem było wywołanie nienawiści do Żydów i wprowadzenie w błąd czytelników, to się to z pewnością udało. Wiele spostrzeżeń w Protokołach jest trafnych, a mieszanina prawdy i kłamstwa jest zawsze bardziej przekonująca. Niepokojące jest jednak to, że taka filozofia wynika po części z Talmudu, a to już nie fałszywka i do dziś kieruje się nim wielu Żydów...
warto się zapoznać ale czytać ze zrozumieniem!
( 2012-12-30 13:39:46 )
Tekst wyraźnie powstał na konkretne zamówienie w równie konkretnej sytuacji - ma on jednak dość uniwersalny charakter i nie może być przypisany do jednej rasy. Praktycznie każda grupa dążąca do władzy może go wykorzystać. W Polsce - w kraju wybitnie antysemickim publikacja ta może być wykorzystana przez prymitywne osobniki jako baza do tworzenia równie prymitywnych pseudoideologii opartych o hasła "Bóg, Honor i Ojczyzna". Polecam gorąco ksiązkę Umberto Eco w "Cmentarz w Pradze" opisującą w ironicznej formie antysemickie fobie towarzyszące Europie już od XVI w.
Bardzo ciekawa
( 2012-12-10 10:13:58 )
Autor: Ziólkowska
Zastanawiam się
( 2012-12-04 10:51:49 )
Autor: Waldas
Prawda czy fałszywka? Jeśli fałszywka - to komu zależało żeby zafałszować fakty? Jeśli prawda - to ..... ?? Czy kiedykolwiek dowiemy się o tym?
każdy powinien to przeczytac
( 2012-11-29 10:05:33 )
Autor: ziolkowska1
To jest perełka wsród przeczytanych przezemnie ksiązek.
Czyta się nieżle.
( 2012-11-29 09:34:32 )
Książka wymagająca krytycyzmy od czytelnika. Warta przeczytania, ale....
( 2012-11-29 08:17:05 )
Autor: turdus47
warto przeczytać
( 2012-11-28 23:49:10 )
Autor: Bryska
Kontrowersyjna ciekawostka
( 2012-11-28 08:32:26 )
Autor: Krzyś
Książka kontrowersyjna, sporo namieszała, ale trzeba ją znać, jako historyczny dokument.